top of page

Kolloid Kist

Kolloid kistler iyi huylu beyin tümörlerindendir. Beyin içindeki içi su dolu olan boşluklardan üçüncü ventrikül adını verdiğimiz odacığın tavanına yerleşen içi jöle kıvamında genellikle yumuşak jel gibi bir yapı ile dolu olan iyi huylu beyin tümörleridir. Kolloid kistler hidrosefaliye neden olurlar. Baş ağrısı, bulantı kusma, yürüme bozukluğu, görme bozukluğu, mental durumda bozulma, çift görem gibi bulgularla kendini gösterebilir. Bu bulguların biri ya da birkaçı olabilir. Ancak küçük olup henüz beyindeki odalar arasındaki su geçişini engellemedikleri dönemde hiçbir bulgu vermezler. Ne zaman ki beyin su yollarıda tıkanıklığı neden olurlarsa o zaman önce baş ağrısı ile kendilerini gösterirler.  Tedavilerinde tek yöntem ameliyat ile çıkarılmalarıdır. 

Kolloid kistleri Cushing ismindeki ünlü Amerikalı Beyin cerrahı tanımlamıştır. Cushing öldüğünde yapılan otopsisinde kendisinde kolloid kist olduğu görülmüştür. 

Kolloid kistlerin ameliyatlarında mikroskobik ameliyat ve endoskopik ameliyat teknikleri vardır. En çok bilinen ve kullanılanı mikroskobik tekniktir. Mikroskopik tekniğin birçok avantajları olmakla birlikte en korkulan yönü vücudun bir tarafında felç olma riskinin endoskopik ameliyata nazaran daha yüksek olmasıdır. Her iki teknikte de hastalarda kısmi ve geçici hafıza kayıpları olabilir. 

Ben her iki tekniği de kullanmakla birlikte genellikle endoskopik ameliyatı tercih etmekteyim.

 

Endoskopik Kolloid kist ameliyatını anlattığım videoları aşağıda izleyebilirsiniz.  

bottom of page