top of page

Normal Basınçlı hidrosefali

Normal Basınçlı hidrosefali nedir? Normal basınçlı hidrosefali tedavi edilmediği taktirde ileri yaşlarda demansa neden olan önemli bir hastalıktır. Yaş ilerledikçe yürümede bozulma, konuşmada bozulma, idrar kaçırma, ve giderek içine kapanma ile seyreder. Tedavisinde üçüncü ventrikülostomi (ETV) veya ventriküloperitoneal şant (VP şant) ameliyatı yapılır. 

Demans hastalarının %6’sından sorumlu olduğu tahmin edilmektedir. 

Normal basınçlı hidrosefali sinsi ve ilerleyici bir hastalıktır. Klasik olarak üç bulgusu vardır: Yürüme bozukluğu, idrar inkontinası ve Demans. Normal basınçlı hidrosefali hastalarında ventriküler sistem normal insanlara göre genişlemiş olarak görülür ancak ölçüldüğünde beyin omurilik sıvısının basıncı normal sınırlarda bulunur. 

Normal basınçlı hidrosefalinin Paskal prensibi ile ilişkisini de bu programlarda anlattım. 

Normal basınçlı hidrosefali tedavisini, ventriküloperitoneal şant ile ilgili konuları ve endoskopik üçüncü ventrikülostomi (ETV)  ile ilgili konuları aşağıdaki programda anlattım. Çocuk hidrosefalisi ve yetişkinlerde görülen normal basınçlı hidrosefalinin farklılıklarını öğrenebilirsiniz. 

Yaşlanma ve Beyin, omurilik ve omurga hastalıkları 
 

Yaşlanma kaçınılmaz bir gerçektir. Yaşlanırken kendinizi gözardı etmeyin. aşlanmaya karşı koymak için neler yapmalıyız? Yaşlanmanın bazı etkileri yavaşlatılabilir mi? Demans olmaya karşı nasıl tedbir alabiliriz?  Beyin tümörleri hangi yaşlarda eni sık görülür? Yaşlanırken dar kanal hastalığına yakalandığımız nasıl anlarız? Bu ve sorulara ve yaşlanma ile ilgili birçok konuya değindiğim sohbetimi aşağıda YouTube sayfamdan izleyebilirsiniz.  

bottom of page